Disclaimer AchterhoekseBoeren.nl

A:
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

B:
Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s die jij thans bekijkt en door deze te bekijken stem jij in met deze disclaimer.

C:
De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde op deze website.

D:
Voor alle inhoud van derden op onze website zijn geplaatst met toestemming van de desbetreffende partijen. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

E:
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

F:
Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Onze nieuwste vermeldingen